CONTACTO                 

  • twitter-bird2-square

WWW.aikikai.org.es

 

 

 

e-mail

 

   asturias@aikikai.org.es

   

 

Teléfonos 

   Jose C.   637 466 016

       Tista   628 863 036